dłużnik: INTERBAU Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Krzysztof Keller, ul. Kościuszki 1, Racibórz, dług z tytułu niezapłacenia za przejęcie praw do prowadzenia lokalu wraz z wyposażeniem. Kwota 13.250,00 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 09 sierpnia 2006 r. Bezskuteczne postępowanie egzekucyjne. Krzysztof Keler jako prezes Interbau Sp. z o.o. zaciągnął opisane zobowiązanie już wówczas, gdy przeciwko spółce toczyły się bezskuteczne postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów