dłużnik: EUROCOMP-SYSTEM Sp. z o.o., Prezes: Marek Kozak zam. 55-110 Piotrkowice 80 (podajemy adres domowy Pana Prezesa, gdyż Spółka nie ma aktualnego adresu, z tym, ze pismo wysłane do pana prezesa na wspomniany adres, wróciło z adnotacją "adresat wyprowadził się", więc teraz nie mamy już żadnego kontaktu). Kwota wierzytelności: 6.614,00 zł. plus 1.347,30 zł. kosztów procesu. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 18.07.2005 r. Bezskuteczne postępowanie egzekucyjne (komornicze). Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów