dłużnik: EMCOM Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Zbigniew Łukasik, ul. Częstochowska 84, Siewierz, dług z tytułu niezapłacenia za usługi transportowe. Kwota 19.592,02 zł. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 1 grudnia 2005 r. Bezskuteczna egzekucja komornicza. Uwaga: dłużnik zaciągnął to zobowiązanie już wówczas, jak przeciwko spółce toczyły się wcześniej bezskuteczne postępowania egzekucyjne u komornika. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów