Dług na sprzedaż: dłużnik EKOLOGICZNE MATERIAŁY GRZEWCZE Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2 A, Szepietowo. Kwota długu: 51.679,75 EUR. Oświadczenia - pisemne uznania długu przez dłużnika. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów