должник: ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ БРОЙЛЕР», Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Новое Атлашево, сyмма: 8.000,00 USD., цeна - согласовaть. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. +4832 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów