Dług na sprzedaż: dłużnik Robert Cichy, ul. Adamieckiego 6/76, Dąbrowa Górnicza. Kwota długu: 7.200,00 zł. plus koszt procesu i odsetki za zwłokę. Łącznie do zapłaty na dzień 07.04.2007 r. (data umieszczenia tego wpisu) kwota wynosiła: 10.574,01 zł. Prawomocny nakaz zapłaty. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów