dłużnik: ZAKŁADY MIĘSNE "BARTEK" Sp. z o.o., Kłosowice 31, Sieraków, kwota wierzytelności: 16.559,76 zł. plus 207,00 zł. kosztów procesu. Prawomocny nakaz zapłaty z dnia 24 listopada 2006 r. Dług z tytułu zupełnie niezapłaconej faktury za dostawę towaru. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów