Dług na sprzedaż: dłużnik PSH AXEL Sp. z o.o., ul. Różana 1, Srebrna Góra. Kwota długu: 17.522,86 zł. Faktury zupełnie niezapłacone, podpisane ze strony dłużnika. Cena do negocjacji. (a debt for sale) kontakt: windykacja@grabowski.biz.pl, tel. 032 291 99 75


sprzedaż wierzytelności, rejestr długów